Logo Search packages:      
Sourcecode: festival-czech version File versions  Download package

INSTALL.cs

Standardní instalace:

- V adresáři `festival-czech' proveďte příkaz

  make

 pro vygenerování lexikonu.

- Proveďte příkaz

  make install

 Pokud máte festivalové *.scm soubory nainstalovány jinde než
 v /usr/share/festival, uveďte správný adresář jako proměnnou `festival_path'
 příkazu `make', například:

  make install festival_path=/usr/local/festival

- Odinstalaci lze provést příkazem `make uninstall', opět s případným uvedením
 festival_path.

Pokud nechcete, nemusíte festival-czech instalovat do Festivalu, ale můžete ho
používat například přímo z instalačního adresáře. V takovém případě je potřeba
místo `make install' udělat následující kroky:

- Přidat adresář do proměnné `load-path' Festivalu, například:

  (set! load-path (cons ".../festival-czech" load-path))

- Nastavit cestu k lexikonu:

  (set! czech-lexicon-file ".../festival-czech/czech-lexicon.out")

 Toto nastavení musí být provedeno ještě před natažením češtiny popsaném
 v následujícím kroku.

- Po startu Festivalu natáhnout podporu češtiny, například:

  (require 'czech)

festival-czech samotné implementuje pouze pravidla české syntézy. Pokud chcete
provádět syntézu samotnou, potřebujete k ní i český hlas. Existuje svobodný
český hlas pro Festival voice-czech-ph dostupný
z http://www.freebsoft.org/festival-czech-diphone-database.

Kromě toho je podporována i syntéza prostřednictvím proprietárního syntetizéru
Mbrola. Chcete-li jej používat, musíte udělat následující:

- Nastavit proměnnou czech-mbrola_database:

  (set! czech-mbrola_database ".../cz2")

- Nastavit jméno binárky mbrola:

  (set! mbrola_progname ".../mbrola")

- Natáhnout soubor czech-mbrola.scm:

  (require 'czech-mbrola)

- Nastavit český hlas z Mbrola:

  (voice_czech_mbrola_cz2)

Prosím uvědomte si, že Mbrola není svobodný software a můžete jej používat jen
do míry svolení a podpory jeho výrobce.

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index